Bachovy květové esence

                                            Jednoduchá, vysoce účinná a čistě přírodní cesta k harmonizaci našich emocí

Pro duševní rovnováhu a překonání našich trápení

Bachova květová terapie nám pomáhá překonat veškeré negativní stavy mysli, kterými mohou být třeba jen přechodně špatná nálada a melancholie, nebo dlouhodobý stres a vyčerpání, nepříjemné zážitky a nezpracované problémy z minulosti, nejrůznější strachy a fobie, nízké sebevědomí, negativní smýšlení o sobě samých nebo o druhých lidech, pocity osamělosti, skleslosti nebo dokonce zoufalství až deprese, dále to může být vztek, závist, žárlivost a mnoho dalších negativních pocitů, které nám narušují klidný život.

Díky Bachovým květovým esencím můžeme lépe zvládnout každodenní stresové či jinak obtížné situace. Jsou skvělým pomocníkem ve všech náročných obdobích života, v obdobích, kdy procházíme významnými nebo obtížnými změnami. Bachovy esence se dokonce používají k překonání nebo alespoň zmírnění nežádoucích lidských vlastností a osobnostních rysů.

Příklady, kdy vhodně zvolené Bachovy esence dobře pomáhají

 • V období velkých životních změn - stěhování, změna zaměstnání, první nástup do školky nebo do školy, odchod do důchodu, tělesné i sociální proměny během života
 • Strachy všeho druhu, které nám narušují klidný život, počínaje přílišnými obavami o naše blízké, přes fobie z konkrétních věcí, lidí nebo událostí, až po noční můry a nevysvětlitelnou úzkost
 • Těžké životní rány, které v nás vyvolávají pocity deprese, beznaděje a zoufalství - úraz, vážná nemoc, ztráta milované osoby, rozchod partnerů, potrat, ztráta zaměstnání, živelné pohromy a jiné
 • K překonání traumat, bloků a emocionálních zátěží z minulosti, které si s sebou neseme, které nás obtěžují a nedovolují nám dosáhnout klidu a štěstí v současném životě
 • Dětem od nejútlejšího věku - vztekání, vynucování pozornosti, neustálé fňukání, majetnické vztahy k hračkám, domácí "malí tyrani" nebo naopak přílišná plachost, noční můry a strachy, sourozenecká žárlivost, školní šikana, žákovské a studijní problémy, hyperaktivita, nepozornost atd.
 • Studentům v náročných studijních obdobích k překonání únavy a vyčerpání, zvládnutí strachu ze zkoušek a nabytí sebevědomí a jistoty
 • Při velké únavě a vyčerpání (fyzickém a/nebo psychickém), kdy dlouhodobě "jedeme na plný výkon" a už nám docházejí síly - maminky na mateřské, pečovatelé o staré nebo nemocné lidi, lidé přetížení množstvím práce a zodpovědnosti v zaměstnání i doma, když se blíží syndrom "vyhoření" /při hrozícím syndromu "vyhoření"
 • Kdykoli se cítíme osaměle a opuštěni, bez elánu a chuti do života, když máme pocit, že se nám nic nedaří; při problémech s navazováním kontaktů a vztahů, včetně dětí, které neumí zapadnout do kolektivu, nedokáží si najít kamarády
 • Když se podceňujeme, máme nezdravě nízké sebevědomí, nedostatek sebedůvěry a také když jsme neustále nespokojeni se svým zevnějškem
 • Při nejistotě a nerozhodnosti všeho druhu, neschopnosti učinit nejen zásadní ale i banální rozhodnutí, když si nestojíme za svým názorem a potřebujeme se ujišťovat u druhých
 • Pro všechny, kteří mají sklon se pro druhé až nezdravě obětovat, neumí odmítnout, neumí říct "ne" a nechávají se ostatními lidmi využívat, ostatním se podřizují na úkor svých vlastních zájmů
 • Pro nezdravě dominantní lidi, kteří jsou panovační, rozkazovační, téměř "diktátoři", kteří mají tendenci druhé lidi ovládat, podřizovat si je, komunikují zásadně formou příkazů a zákazů; to platí i pro dětskou šikanu ve škole
 • Negativní emoce a špatné vzorce chování vůči druhým lidem - zloba, hněv, výbuchy vzteku, hádky a spory, neschopnost komunikovat konstruktivně a bez emocí, žárlivost včetně sourozenecké žárlivosti, závist, nenávist; sobecká láska, láska s podmínkami, přílišné připoutávání k sobě, majetnické sklony vůči druhé osobě
 • Pro lidi, kteří "žijí v minulosti", žijí ve vzpomínkách, ve kterých se cítí šťastní, zatímco současná přítomnost je neuspokojuje nebo dokonce sužuje; nebo naopak pro ty, kteří často odbíhají od přítomnosti do svých snů a představ, stavějí budoucí vzdušné zámky, jsou "duchem nepřítomní", stavy bdělého snění
 • ... a mnoho dalších situací, se kterými se v životě setkáváme...

Esence "první pomoci" - Rescue Remedy

Nejznámější a pravděpodobně celosvětově nejpoužívanější produkt Bachovy terapie, hotová směs pěti Bach květů, fixně stanovená přímo Dr. Edwardem Bachem. Slouží jako pomoc v krizových situacích, v akutních stresových a emocionálně vypjatých okamžicích, kdy je potřeba okamžitý zásah. Konkrétně to mohou úraz, autonehoda, přepadení (oběť nebo i svědek), nečekaná zdrcující zpráva, strach a nepříjemné pocity z nadcházející situace jako návštěva zubaře, lékaře, cesta letadlem, zkoušení a písemky ve škole, důležitý pohovor, veřejné vystoupení, nepříjemná hádka a mnoho jiných naléhavých okamžiků.

"Krizová esence" přináší okamžité zklidnění a harmonizaci naší mysli i celého těla. Díky tomu jsme schopni překonat nepříjemnou situaci v klidu a jednat opět s rozvahou a konstruktivně. Krizová esence je k dostání v podobě kapek, spreje k ústnímu podání nebo cucavých kuliček a pastilek a určitě by neměla chybět v žádné domácí lékárničce. Přečtěte si více o "krizové esenci" a vyberte si produkt v té formě, která Vám bude vyhovovat.

Bachovy květové esence jsou vhodné pro lidi všech věkových kategorií, s oblibou je užívají i malé děti, u kterých jsou pozitivní výsledky terapie velice rychle viditelné.

Máte pocit, že kterákoli z výše uvedených situací se Vás týká a při nejlepší vůli si s ní nedokážete poradit? Nebo Vás trápí jakýkoli jiný problém? Neváhejte mě kontaktovat, ráda Vám poradím s výběrem vhodných esencí pro Vaši konkrétní situaci.

Bachovým esencím již přes 80 let důvěřují miliony lidí světa, kterým pomohly
k dosažení šťastnějšího a plnohodnotného života. Vyzkoušejte je i Vy!