O Bachových esencích

Bachovy květové esence jsou odvozeny výhradně z našich emocí, které v nás harmonizují a navrací do rovnováhy. Bachovy esence působí v rovině našeho Vyššího Já a zasahují tak do celé naší bytosti, tj. nad rámec našeho fyzického těla a myšlení. Odstraňují nesoulad mezi naší Duší (naší pravou podstatou) a naší fyzickou osobností (naše tělesná schránka, myšlení a paměť, projevy našeho "ega"), a tak nám pomáhají navrátit se k naší pravé podstatě, k našemu životnímu záměru či poslání. Bachovy esence za nás nevyřeší konkrétní situaci ani problém, ale pomohou nám přistupovat k danému problému s nadhledem, umět ho přijmout a přetvořit v pozitivní energii, začít ho řešit konstruktivně a bez stresu. 

Zakladatelem této terapie je Dr. Edward Bach, který ve 30. letech 20. století definoval celkem 38 esencí, přičemž každá koresponduje se specifickým emocionálním a mentálním stavem člověka a jeho chováním. Tyto esence jsou získávány z květů planě rostoucích rostlin, stromů a keřů (výjimkou je jediná esence nerostlinného původu, která pochází z pramenité vody). Květy jsou zpracovány do podoby matečních tinktur, z nichž se pak dále vyrábí vlastní esence (o postupu výroby Bachových esencí si můžete přečíst zde). Podle emocionálního stavu člověka se vybraná Bach květová esence nebo kombinace více esencí nakape do mixovací lahvičky o objemu 30 ml, kde se smíchá s čistou vodou. Hotová směs je určena k ústnímu podávání - z hotové lahvičky kapeme 4 kapky na jazyk (nebo pod jazyk) alespoň 4x denně.