Jak se esence vyrábějí

Jak již z názvu vyplývá, Bachovy květové esence se získávají z květů vybraných rostlin, stromů a keřů. Jedná se o planě rostoucí rostliny, z nichž většina se nepoužívá v klasické bylinářské praxi. Z celkového počtu 38 esencí, které Dr. Edward Bach definoval, je jediná nerostlinného původu (je to Rock Water z pramenité vody), všechny ostatní pocházejí z květů. Esence jsou dodnes vyráběny podle původní receptury Dr. Edwarda Bacha. V dnešní době je více firem, které Bachovy esence vyrábí. Já používám ty, které nabízí tradiční anglická rodinná firma Nelsons, se kterou Dr. Bach ještě za svého života úzce spolupracoval. Firma Nelsons dodnes spolupracuje s Bachovým centrem v Mount Vernon, Anglie, a má jako jediná oprávnění na svých produktech používat originální značku BachⓇ Original Flower Remedies. Společnost Nelsons se drží přesných postupů stanovených Dr. Bachem a pro přípravu většiny esencí využívá rostliny vyskytující se v zahradě Bachova centra v Mount Vernon nebo jeho blízkosti.

Sluneční metoda

Miska z tenčího průhledného skla se naplní čistou pramenitou vodou, která vyvěrá pokud možno z hloubky pod zemí, aby sama o sobě nesla co nejméně informací. Do této vody se přidají květy příslušné rostliny, z níž chceme vyrobit esenci. Důležité je, aby se květů při jejich sběru nedotkla lidská ruka, takže kvítky jsou pečlivě odstřihnuty nůžkami a nechají se volně dopadnout na vodní hladinu. Květů se nasbírá tolik, aby celá hladina byla pokryta. Miska s květy se pak nechá stát na přímém slunci po dobu alespoň tří hodin. Voda zde funguje jako nosič informací; během tohoto "vyluhování" přecházejí do vody energetické vibrace květů. Jakmile květy začnou ztrácet svou barvu, můžeme je vyjmout. Voda s načerpanými informacemi se následně smíchá se stejným dílem 40% bio Brandy. Tím vznikne tzv. mateřská tinktura (nebo taky mateční tinktura), ze které se pak dále procesem ředění v 30% Brandy připravují konečné lahvičky esencí.

Metoda vařením

Pro získání některých esencí - týká se to hlavně esencí získávaných z květů vybraných stromů a keřů - stanovil Dr. Bach, že je potřeba květy vařit ve vodě alespoň půl hodiny, aby předaly co nejvíce informací. Sběr květů probíhá stejným způsobem jako u sluneční metody. Po půlhodinovém vaření se květy vyjmou, voda s přenesenými informacemi se nechá vychladnout a poté smíchá v poměru 1 : 1 s 40% bio Brandy, čímž se získá mateční tinktura. Další postup je stejný obdobně jako u sluneční metody, tedy z mateční tinktury se dále procesem ředění v 30% Brandy připravují konečné lahvičky esencí.

Hotové lahvičky esencí nám pak zprostředkovávají získané informace z květů rostlin, jejich jemné vibrace. Dr. Bach odhalil, že energetické vibrace květů z konkrétní rostliny korespondují s určitým emočním rozpoložením člověka (tj. s určitými náladami a chováním člověka), a že aplikací vhodné květové esence můžeme daný negativní emocionální stav zmírnit nebo zcela odstranit. Na rozdíl od běžných výluhů z bylin a léčivých rostlin, které působí převážně na naše fyzické tělo (včetně našeho myšlení), Bachovy esence působí v oblasti našeho Vyššího Já. Jejich smyslem je přivést do souladu naše fyzické bytí s naší Duší, s naší pravou podstatou. A to se děje právě pomocí harmonizace našich emocí, podle kterých jsou Bachovy esence primárně vybírány na míru konkrétnímu člověku.

Pro odstranění aktuální špatné nálady, momentální krize, dočasného či krátkodobého emocionálního výkyvu nakapeme 2 kapky zvolené esence do skleničky s neperlivou vodou a pomalu během dne upíjíme. Opakujeme podle potřeby, dokud aktuální krize neodezní. Pokud chceme vyřešit dlouhodobý, hluboce zakořeněný problém, odstranit špatné zlozvyky nebo negativní charakterové vlastnosti, nakapeme 2 kapky zvolené esence do 30 ml lahvičky s vodou a z této lahvičky pak užíváme 4 kapky přímo do úst tak často, jak je to nutné, minimálně však 4x denně. Takováto užívací lahvička vydrží cca 3-4 týdny. Za tuto dobu bychom již měli vidět nějaké změny. Někdy postačí k vyřešení našeho problému jedna lahvička, ale pro odstranění dlouhodobě budovaných špatných emocionálních vzorců budeme muset být trpěliví. Květové esence potřebují svůj čas, a čím déle trval problém, tím déle může trvat jeho náprava. Proto je ve většině případů potřeba počítat s více lahvičkami.

Přečtěte si, které rostliny a jejich květy vybral Dr. Edward Bach k vyladění našich
různorodých emocionálních rozpoložení, a jak tyto květy působí.
 

Zajímá Vás, jak probíhá výběr esencí a samotná Bachova květová terapie? Trápí Vás konkrétní problém, který chcete vyřešit? Přečtěte si o sestavování směsi esencí na míru a neváhejte mě kontaktovat. Jsem zde pro Vás!