Dr. Edward Bach a jeho odkaz


Dr. Edward Bach (1886-1936) byl anglický lékař, bakteriolog, vakcinolog, homeopat a také věrný milovník přírody, všeho jednoduchého a vycházejícího z přírody a přírodních zákonů. Je zakladatelem nového systému léčby, při kterém v popředí nestojí tělesné symptomy nemoci, ale osobnost člověka, jeho vnitřní postoj a zejména emoce. Tento systém je dnes známý jako Bachova květová terapie.

Počátky lékařské kariéry 

Přestože jako syn továrníka pracoval po nějaký krátký čas v otcově slévárně, už od malička se cítil velmi spjatý s přírodou, kde trávil hodně času procházkami a objevováním. Tato láska k přírodě ho pak provázela po celý život a nakonec se stala jeho životním posláním, i když jeho prvotním záměrem bylo stát se klasickým lékařem. Jeho sen vykonávat lékařské povolání se nakonec (částečně díky vydělaným penězům ve slévárně i částečně díky požehnání rodičů) splnil a Edward Bach v roce 1912 úspěšně završil studium medicíny na londýnské University College Hospital. Pracoval pak nějakou dobu jako bakteriolog, patolog, vakcinolog a imunolog, také měl během první světové války na starosti 400 nemocničních lůžek s raněnými vojáky. V Londýně následně provozoval svou soukromou lékařskou praxi, která byla velmi úspěšná a žádaná.

Homeopatické očkovací látky

Při své práci velice brzy zjistil, že u každého pacienta se objevují jiné reakce na stejnou nemoc, a taky že stejný způsob léčby určité nemoci vyvolává u každého pacienta odlišné reakce. V tomto zjištění se ještě více ukotvil poté, co si prostudoval práce Samuela Hahnemanna, zakladatele homeopatie. Dr. Bach pak na základě homeopatických principů objevených Hahnemannem a v kombinaci se svými vlastními lékařskými poznatky rozvinul sedm homeopatických očkovacích látek (tzv. nosod), které pacienti poprvé v historii očkování užívali orálně. Tyto nosody působí pomocí bakterií a ke každé z nich jsou přiřazeny konkrétní osobnostní kvality člověka. Definování homeopatických nosod přineslo Dr. Bachovi velkou popularitu a uznání u jeho kolegů. Bachovy nosody jsou známé a v medicíně používané dodnes.

První kroky k nové léčebné metodě

Dr. Bach se ale s tímto úspěchem nespokojil a dál pozoroval lidskou psychiku, nálady, emoce a postoje svých pacientů. V jeho praxi se stalo prioritou léčení člověka a jeho individuality, nikoli léčení "pouhé" nemoci a fyzických symptomů. Přestože při práci s pacienty s úspěchem používal svých sedm nosod, stále hledal dál, aby našel jemnější a "čistší" prostředky (nosody byly založeny na působení bakterií) k uzdravení člověka. A těmi se měly stát divoce rostoucí rostliny. V roce 1928 si přivezl z Waleské přírody tři rostliny (Mimulus - Kejklířku skvrnitou, Impatiens - Netýkavku žlázonosnou a Clematis - Bílou lesní révu), které zpracoval stejně jako své očkovací nosody a začal je s okamžitým účinkem předepisovat svým pacientům. Tak stál u zrodu zcela nové léčebné metody, kterou dále rozvinul a věnoval se jí po zbytek svého života.

Návrat k přírodě a k (pra)původní podstatě člověka

V době masivního rozvoje techniky a vědeckého pokroku (nejen na poli medicíny) Dr. Bach naopak zastával a propagoval návrat k přírodě, ke všemu jednoduchému a člověku od přírody blízkému. Své smýšlení o pravých příčinách nemocí popsal v knize "Uzdrav se" (Heal Thyself, 1930), která byla v té době opravdu maximálně nekonvenční a zcela revoluční. Bachova myšlenka byla, že každá fyzická nemoc vzniká tehdy, když je člověk v nesouladu se svým duševně-duchovním cílem, a že jeho nálady, emoce i vnitřní postoje mají vliv na fyzické zdraví.

A bylo to právě v roce 1930, kdy jeho londýnská ordinace dosahovala vrcholu, co se rozhodl svou lékařskou praxi prodat a odstěhovat se na venkov do svého oblíbeného Walesu. Tam postupně zkoumal další rostliny, u kterých objevil, že jejich energetické vibrace korespondují s určitými náladami, emocemi a chováním člověka. Z nich pak vyráběl koncentráty (mateční tinktury) jako základ pro konečnou tvorbu esencí. Dr. Edward Bach definoval celkem 38 emočních stavů, které rozdělil do 7 skupin, a ke kterým přiřadil 37 odpovídajících esencí získaných z rostlin a jednu esenci získanou z pramenité vody. Přečtěte si více o jednotlivých květových esencích a jejich působení.

Bachovo centrum v Mount Vernon

Na sklonku života Dr. Bach lékařsky působil, bádal a tvořil ve vesnici Mount Vernon, kde je dodnes sídlo Bachova centra, které pokračuje v práci Dr. Bacha, organizuje vzdělávání, poradenství a šíří myšlenky a odkaz celého Bachova díla. Mimo jiné i v nejbližším okolí Bachova centra v Mount Vernon se také ručně sbírá převážná většina květů pro následnou výrobu esencí. Všechny květové esence jsou dodnes vyráběny přesně podle receptury, kterou Dr. Bach sám sestavil. Jedním z hlavních výrobců je anglická rodinná firma a zároveň londýnská homeopatická lékárna Nelsons, se kterou Dr. Bach již za svého života na výrobě konečných lahviček esencí spolupracoval. Základní informace o způsobu výroby esencí si můžete přečíst zde.

Dr. Edward Bach během svého života o své práci přednášel, psal články, je autorem několika knih a pojednání.

Bachovy myšlenky a odkaz mají mimořádný přínos dodnes a zejména v dnešní přetechnizované a uspěchané době nabízí lidem jednoduchou, nenásilnou a čistě přírodní cestu k nastolení duševní a posléze i tělesné rovnováhy. Bachovy esence nejsou pouze "nějaké kapičky", každá lahvička esencí v sobě nese kus anglické tradice, nesmírnou houževnatost a upřímnou a nezištnou snahu pomáhat druhým lidem. Alespoň takto to zamýšlel a podle toho se tak i choval Dr. Edward Bach.  

"Především bychom měli žít stále v dobrém rozpoložení a odhánět všechny deprese a pochybnosti.
Je třeba si připomínat, že tohle do naší bytosti nepatří, protože přirozeností lidské duše je radost a štěstí." 

Dr. Edward Bach, z knihy "Dvanáct léčitelů a další léčivé esence", 1932